Sprängning

 

Bergsprängning och stenspräckning.

Vi utför mindre sprängarbeten i egen regi.
Exempelvis innomhus i känslig miljö samt i rörgravar för ledningsschakter.

Vid större sprängarbeten samarbetar vi med lokala sprängkollegor med erfoderlig utrustning, så det sitter aldrig fast.

 

 

Bilder

 

 

 

Exon Sprängning