Webbplatsens användningsvillkor

 

Denna webbplats (www.exon.se) administreras av Exon Trädgårdsentreprenad, nedan kallat Exon. Ett företag som är registrerad enligt tillämpliga lagar i Sverige.

1. Immateriell egendom

Allt material på denna webbplats är immateriell egendom som tillhör Exon. Utan hinder av ovanstående får du skriva ut kompletta sidor av webbplatsen som papperskopia för eget personligt bruk

2. Länkning till webbplatsen

Om du vill tillhandahålla en länk till webbplatsen måste den länka till Exon:s hemsida på adressen http://www.exon.se/index.php.

3. Uppgifternas tillförlitlighet

Informationen på denna webbplats är avsedd för Exon:s kunder och besökare i Sverige och är inte nödvändigtvis tillämpliga i andra länder. Exon kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt och uppdaterat, men Exon påtar sig inget ansvar för krav eller förluster som orsakats av att någon tar innehållet på denna webbplats för korrekt. Exon förbehåller sig rätten att när som helst ändra information mm.

4. Dataskydd

Exon hanterar dina personuppgifter med vederbörlig försiktighet och respekterar integriteten för varje person som besöker webbplatsen. Denna paragraf beskriver de uppgifter Exon kan samla in via webbplatsen och hur de används.

Personuppgifter

Exon registrerar inga personuppgifter om dig.

Ej personligt identifierbara uppgifter

Samlas in automatisk. I vissa fall samlar vi in uppgifter om dig som inte är personligt identifierbara. Exempel på denna typ av uppgifter är vilken typ av webbläsare du använder, domännamnet på den webbplats från vilken du länkade till vår webbplats eller annons.

Uppgifter som vi kan placera automatiskt på din dators hårddisk (s.k. Cookies)

Exon använder ej s.k. Cookies på webbplatsen.

5. Lagstiftning och domsrätt

Denna webbplats har skapats, och administreras, enligt lagstiftningen i Sverige. Vid avgörande av tvister som rör denna webbplats tillämpas lagstiftningen i Sverige och dess domstolar har uteslutande domsrätt. I EU-länder måste man, enligt Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG, ha medgivande av personer som inte är kunder för att få skicka kommersiella e-brev till dem. Man måste också ha medgivande av sina nuvarande kunder om man vill skicka dem e-brev som rör produkter eller tjänster som inte är liknande dem man redan har sålt till dem. Slutligen behöver man medgivande (man ska kunna bevisa att det getts) om man vill lämna ut kundens e-postadress till tredje part.